“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”

Giáo Viên

Nguyễn Thị Hà My
Nguyễn Thị Hà My

Ngày sinh: 23/10/1997

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Giáo viên

Email liên lạc: nhm231097@gmail.com

Giáo viên
Nguyễn Thành Luân
Nguyễn Thành Luân

Ngày sinh: 28/2/1995

Dân tộc: Đại học

Quê quán: Hà Nội

Vị trí công tác: Giáo viên

Điện thoại riêng: 0982840696

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Điện thoại: (0243)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường THCS Đô Thị Việt Hưng

Địa chỉ: Số 10 phố Bùi Thiện Ngộ, Khu Đô thị Việt Hưng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Kim Thuý

Liên hệ: 0243.6577166 | Email: c2dtviethung@longbien.edu.vn